วันที่ 10 ธันวาคม 2560 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน "ผ่านศึกภาคเหนือเกมส์ ครั้งที่ 14" ประจำปี 2560 โดยมีผ่านศึกเขตภาคเหนือทั้ง 7 เขต
และนิคมเกษตรกรรม เชียงราย เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
วันที่ 27 พ.ย. 60 ร้อยตรีลอย หาญณรงค์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน ได้นำพนักงานเข้าร่วมพิธีพระราชเพลิงศพ จ.ส.ต.ทศพร เสสาร ตำรวจกล้า ผู้ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่ จ.ยะลา ณ ฌาปนกิจสถานบ้านภูเวียง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน

ในภาพอาจจะมี 11 คน
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
ร.อ.ไพโรจน์ จันทร์เปรม รอง หส.ผศ.น.น. ได้นำพนักงานออกหน่วยให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ณ หอประชุมอำเภอบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่านในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

คณะเจ้าหน้าที่ ผศ.น.น. ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่วนภาคเขต

ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ผศ.น.น พบปะผู้ว่าจ้าง
ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขา อ.เวียงสา,อ.นาน้อย และอ.นาหมื่น
โครงการฝึกอบรม

"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฏกระทรวงและการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Government Procurement : e-GP)"